โลกศึกษา

        โลกศึกษา  เป็นสหวิทยาการ  เน้นการเพิ่มพูนความรู้

ความคิดรวบยอดและเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่ศึกษา

ทั้งหมด  จำแนกได้เป็น  ความรู้  เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

 ความเป็นมา  และปรัชญญาความคิดของมนุษยชาติ

ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับความเป็นสังคมชุมชนและความแตกต่าง

ซึ่งความมุ่งหมายสูงสุดของโลกศึกษา    คือ  การพัฒนา

ค่านิยมที่อยู่บนพื้นฐานความรู้ต่างๆ  ของโลก

2 Responses to “โลกศึกษา”

  1. นายไวภพ 09/10/2011 ที่ 2:06 pm #

    อยากได้แผนคับ
    สอนปีแรก

  2. Somkiat Klongkew 03/07/2012 ที่ 4:56 pm #

    ผมสอนเหมือกันคับ

กรุณาใส่ความเห็นด้วยนะค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: