!! ประกาศ !!

28 ก.ค.

    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 (3/1 , 3/4  ,  3/12 , 3/13 , 3/14)

ให้  ลงทะเบียน  เรียนก่อน และสามารถ ตรวจสอบ ได้ค่ะ 

ธงยูเนี่ยนแจ๊ค (Union-flag)

29 ก.ค.

รูปภาพ : ใครใคร่แชร์ แชร์ -- ว่าด้วยธงยูเนี่ยนแจ๊ค (เวอร์ชั่นอินโฟกราฟ) รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมในเว็บ http://thanyakij.in.th/node/73-the-Union-flag

by :   http://thanyakij.in.th/

5 บาท

29 ก.ค.

รูปภาพ : พบเหรียญเงิน 5 บาทไทย เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ประเทศอังกฤษ (British Museum) ห้องแสดงสิ่งของจากเอเซีย ห้องหมายเลข 33, เหรียญ 5 บาท (Ka Kim) ทางเหนือของไทย (ล้านนา เชียงใหม่) มีใช้ในศตวรรษที่ 15-18 (ประมาณปี พ.ศ. 2000 สมัยอาณาจักรอยุธยา) ทำจากเงิน และตัดตรงกลางให้เห็นไส้ใน เพื่อแสดงว่าเหรียญนี้เป็นเงินบริสุทธิ์ ใช้กันต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายร้อยปี เนื่องจากสมัยนั้นเหรียญนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้หญิง ใช้เป็นสินสอดในการขอลูกสาว ที่ด้านบนมีสัญญลักษณ์ รวมทั้งเครื่องหมายที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวเลข http://goo.gl/UB4wC

                             พบเหรียญเงิน 5 บาทไทย เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ประเทศอังกฤษ (British Museum) ห้องแสดงสิ่งของจากเอเซีย ห้องหมายเลข 33, เหรียญ 5 บาท (Ka Kim) ทางเหนือของไทย (ล้านนา เชียงใหม่) มีใช้ในศตวรรษที่ 15-18 (ประมาณปี พ.ศ. 2000 สมัยอาณาจักรอยุธยา) ทำจากเงิน และตัดตรงกลางให้เห็นไส้ใน เพื่อแสดงว่าเหรียญนี้เป็นเงินบริสุทธิ์ ใช้กันต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายร้อยปี เนื่องจากสมัยนั้นเหรียญนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้หญิง ใช้เป็นสินสอดในการขอลูกสาว ที่ด้านบนมีสัญญลักษณ์ รวมทั้งเครื่องหมายที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวเลข http://goo.gl/UB4wC

ที่่มา  :  https://www.facebook.com/samrujlok

ตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทย

28 ก.ค.
รูปภาพ : ตลาดนางเลิ้ง เป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัย ร.5 เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2443

ตลาดนางเลิ้ง เป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทย

ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัย ร.5 เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2443

ที่มา :  https://www.facebook.com/samrujlok

คำว่า..ฝรั่ง….

26 ก.ค.

 

 

      ที่เราเรียกชาวตะวันตกว่าฝรั่ง เนื่องจากตอนที่ฝรั่งเศสเข้ามาไทย

และเรียกตัวเองว่าฟร้องซ์ ซึ่งคนไทยเรียกกันไปมาจึงกลายเป็นคำว่าฝรั่ง

ที่มา  :  http://fb.com/samrujlok

7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน

26 ก.ค.

ที่มา  :  Asean by MAC

ภาษา

25 ก.ค.

     มีภาษาต่างๆประมาณ 5000 ภาษาที่พูดกันบนโลก

และภาษาที่มีตัวอักษรมากที่สุดในโลกคือ ภาษากัมพูชา มีถึง 74 ตัวอักษร

http://fb.com/samrujlok